KVKK Aydınlatma Metni

TEKİNOĞLU OTELCİLİK İNŞAAT EMLAK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

TEKİNOĞLU OTELCİLİK İNŞAAT EMLAK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“İşyeri”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla TEKİNOĞLU OTELCİLİK İNŞAAT EMLAK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres: Konaklı Mah. Kulak Cad. No: 10 AD/ Alanya/ Antalya

Telefon:  0 242 512 00 22

Kep: [email protected]

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Çalışan, çalışan adayı, hissedar/ortak, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı ve ziyaretçilere ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

Kimlik:

a)       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

b)      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

c)       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

d)      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

e)       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

f)       Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

g)      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

h)      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

i)        Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

j)        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

k)      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

l)        İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

m)    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

n)      İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

o)      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

p)      Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

q)      Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

r)       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

s)       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

t)        Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

u)      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

v)      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

w)     Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

x)      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

y)      Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

z)       Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

aa)    Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim:

a)       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

b)      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

c)       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

d)      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

e)       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

f)       Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

g)      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

h)      Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

i)        Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

j)        Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

k)      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

l)        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

m)    İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

n)      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

o)      Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

p)      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

q)      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

r)       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

s)       Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

t)        Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

u)      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

v)      Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

w)     Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Özlük:

a)       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

b)      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

c)       Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

d)      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

e)       Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

f)       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

g)      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

h)      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

i)        Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

j)        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

k)      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

l)        Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki işlem:

a)       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

b)      Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

c)       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

d)      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

e)       Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri işlem:

a)       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

b)      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

c)       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

d)      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

e)       Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

f)       Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

g)      İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

h)      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

i)        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

j)        İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

k)      Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

l)        Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

m)    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

n)      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

o)      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

p)      Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel mekan güvenliği:

a)       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

b)      Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

c)       İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

d)      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

e)       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

f)       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

g)      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

h)      Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlem güvenliği:

a)       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

b)      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

c)       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi:

a)       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

b)      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

c)       Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

d)      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

e)       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

f)       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

g)      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

h)      Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

i)        Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

j)        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

k)      Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mesleki Deneyim:

a)       Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

b)      Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

c)       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

d)      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

e)       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

f)       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

g)      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

h)      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

i)        Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

j)        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

k)      Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar:

a)       Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

b)      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

c)       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

d)      Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

e)       İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

f)       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

g)      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

h)      İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

i)        İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

j)        Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

k)      Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

l)        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

m)    Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

n)      Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

o)      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

p)      Talep / Şikayetlerin Takibi

q)      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

r)       Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

s)       Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Sağlık Bilgileri (özel nitelikli kişisel veri):

a)       Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

b)      Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

c)       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

d)      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

e)       İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

f)       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

g)      Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

h)      Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

i)        Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi      

j)        Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri (özel nitelikli kişisel veri):

a)       Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

b)      Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

c)       Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

d)      Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

e)       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

f)       İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

g)      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

h)      İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

i)       Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

j)       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

k)      Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

j)       Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş akdi ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi amacıyla aktarılanlar ve bunların aktarıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır:

a-       Kimlik /SMMM, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

b-      İletişim / SMMM, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

c-       Özlük/ SMMM, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

d-      Hukuki işlem/ SMMM, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri,

e-       Müşteri işlem/ SMMM, hissedarlar

f-       Fiziksel mekân güvenliği / gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

g-      İşlem güvenliği/ hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

h-      Risk yönetimi/ gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

i-        Mesleki deneyim / gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

j-        Görsel ve işitsel kayıtlar/ SMMM, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

k-      Sağlık bilgileri / SMMM, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

l-        Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri/ SMMM, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Çalışan, çalışan adayı, hissedar/ortak, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı ve ziyaretçilere ait kişisel veriler aşağıda belirtilen yollarla toplanmaktadır:

a-       Çalışanlara ait kişisel veriler, ilgili kişinin fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla

b-      Çalışan adayının ait kişisel verileri ilgili kişinin fiziksel ortamda form teslim etmesi veya e-posta benzeri sanal yöntemlerle göndermesi yoluyla

c-       Hissedar/ortak, mekan güvenliğini sağlamak amacıyla kameralar ile görüntü alınması, hissedar ve ortakların fiziksel ortamda belge teslim etmesi yoluyla

d-      Tedarikçi yetkilisi ve çalışanına ait kişisel veriler otomatik olmayan yöntemlerle evrak teslimi ile

e-       Ürün veya hizmet alan kişi/ şirketimize ait formların doldurulması ile sanal ortamdan şirkete mail atılması, call center ekibimizi aranması suretiyle, teknolojik ortamdan şirkete ulaşılması ile ?????????

f-       Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı şirketimize ait formların doldurulması ile sanal ortamdan şirkete mail atılması, call Center ekibimizi aranması suretiyle, teknolojik ortamdan şirkete ulaşılması ile ?????????

g-      Ziyaretçilere ait kişisel veriler toplanmamaktadır. ??????

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep;

Kimlik, iletişim, özlük, için hukuki sebep Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hukuki işlem, herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesinin gerekli olması sebebi de mevcuttur,

Müşteri işlem, herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesinin gerekli olması sebebi de mevcuttur

İşlem güvenliği için hukuki sebep şirket bünyesindeki güvenliği sağlamak için gerekli önlemin alınmasıdır.

Risk yönetimi, herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla işlenmesinin gerekli olması sebebi de mevcuttur

Mesleki deneyim, Görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekan güvenliği için hukuki sebep açık rızanın alınmasıdır.

Sağlık bilgileri, Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri için hukuki sebep taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

a)       Kimlik: İş akti sona ermesinden itibaren 15 yıl

b)      İletişim: İş akti sona ermesinden itibaren 15 yıl

c)       Özlük: İş akit sona ermesinden itibaren 10 yıl

d)      Hukuki işlem: 10 yıl

e)       Müşteri işlem: 10 yıl

f)       Fiziksel mekan güvenliği: 45 gün

g)      İşlem güvenliği: 10 yıl

h)      Risk yönetimi: 10 yıl

i)        Mesleki deneyim: İş akti sona ermesinden itibaren 10 yıl

j)        Görsel ve işitsel kayıtlar:3 yıl

k)      Sağlık bilgileri: İş akti sona ermesinden itibaren 15 yıl (özel nitelikli kişisel veri)

l)        Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri: İş akti sona ermesinden itibaren 10 yıl (özel nitelikli kişisel veri)

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a-       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b-      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c-       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d-      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e-       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f-       Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g-      (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h-      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i-        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

TEKİNOĞLU OTELCİLİK İNŞAAT EMLAK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

Sağlık ve güvenlikle ilgili ilave önlemler

Güvenlik

 • Personel, yetkili yerel makamlar tarafından belirtilen tüm güvenlik protokollerini uygular
 • Yazılı menüler, dergiler, kalemler ve kağıt gibi paylaşımlı kırtasiye malzemeleri kaldırılmıştır
 • Konaklama birimlerinde ve başlıca alanlarda el dezenfektanı bulunur
 • İlk yardım kiti mevcuttur
Temizlik ve dezenfeksiyon

 • Koronavirüse karşı etkili kimyasal temizlik malzemeleri kullanılır
 • Çarşaflar, havlular ve çamaşırlar yetkili yerel makamların talimatlarına uygun şekilde yıkanır
 • Konaklama birimleri her yeni konuktan önce dezenfekte edilir
 • Konaklama birimleri temizliğin ardından kapatılır
 • Konuklar, konaklama birimleri için sunulan herhangi bir temizlik hizmetini iptal etme seçeneğine sahiptir
Sosyal mesafe

 • Nakitsiz ödeme imkanı
 • Sosyal mesafe kuralları uygulanır
 • Uygun alanlarda personelle konuklar arasına yerleştirilmiş paravanlar veya koruyucu bariyerler mevcuttur
Yiyecek ve içecek güvenliği

 • Yemek yeme alanlarında sosyal mesafe uygulanır
 • Yiyecekler konaklama birimlerine teslim edilebilir
 • Tüm tabaklar, çatal bıçak takımları, bardaklar ve sofra takımındaki diğer parçalar sterilize edilir
 • Kahvaltı için paket servis kapları kullanılır
 • Teslim edilen yiyecek güvenli bir şekilde paketlenir